Když tělo dostatečně nevytváří protilátky

Protilátky představují důležitou součást tzv. specifického imunitního systému. V těle mají celou řadu funkcí. Mezi ty nejdůležitější patří ochrana proti infekcím.

Typy protilátek a jejich funkce

V lidském těle se vyskytuje několik typů protilátek. Typ IgA je převážně umístěn na sliznicích a v zažívacím traktu. Je tak součástí první linie obrany. Dalším druhem jsou protilátky IgM, které se při infekcích vytvářejí jako první. Čím déle infekce trvá, tím tělo produkuje více a více specializované a současně efektivnější protilátky namířené proti narušiteli. Nejčastěji se jedná o typ IgG. Tyto protilátky bývají v krvi přítomny často i dlouhou dobu po uzdravení. Buňky, které je vytvářejí, jsou nazývány paměťovými. Protilátky IgE jsou klíčové v boji proti parazitům, i když jsou častěji zmiňovány v rámci alergických onemocnění.

Rozpoznat poruchu tvorby protilátek v dětství může být obtížnější

Schopnost vytvářet protilátky sahá hluboko před naše narození. Jelikož však děloha představuje prostředí cíleně izolované (plod zde bývá vystaven infekci jen výjimečně), množství protilátek vyrobených miminkem bývá v době porodu minimální. Hlavní nárůst jejich produkce tak nastává až po narození.

Dospělých hodnot hladiny protilátek dosahuje dítě dle typu protilátek mezi 4. až 13. rokem. Proto často nebývá jednoduché jednoznačně potvrdit či vyloučit poruchu jejich tvorby u nejmenších dětí. Může se jednat jen o zpoždění, které tělo v průběhu let postupně dožene.

Nemalé množství poruch tvorby protilátek se naopak poprvé objevuje až v dospělém věku, kdy je situace zcela opačná. Po různě dlouhém období jejich bezchybného vytváření (někdy i za několik desítek let) tělu jakoby dojde dech a protilátky postupně ubývají. Dříve než lékař vysloví podezření na vrozenou poruchu, musí vyloučit všechna jiná onemocnění, která by mohla být příčinou zdravotních obtíží. Je to z důvodů odlišné léčby.

Když se protilátek nedostává…

Potíže spojené s poruchou tvorby protilátek představují velmi různorodou skupinu onemocnění. Klinicky se nemusí vůbec projevit, protože imunitní systém dokáže některé nedostatky sám kompenzovat. Jindy představují závažný zdravotní problém. Nemocný začne trpět častými bakteriálními infekcemi, jako jsou záněty dutin a průdušek či zápaly plic.

Opakované a neléčené infekce pak vedou k poruše plicních funkcí, které byly před zavedením možnosti pravidelného dodávání protilátek (tzv. substituce) bohužel běžné. Nejsou výjimečné případy, kdy jsou nezbytné operace vedlejších dutin nosních. Infekce mohou poměrně často postihovat i zažívací trakt, např. infekce salmonelou může mít závažnější a významně delší průběh. Je potřeba zdůraznit, že očkování, zejména proti bakteriálním infekcím, nemusí poskytovat dostatečnou ochranu. U určité podskupiny nemocných mohou vlivem navozené nerovnováhy vznikat autoimunitní komplikace a může docházet ke zvětšení sleziny či uzlin.

Možnosti léčby v současnosti

Díky dostupnosti léčby jsou v současné době vyhlídky nemocných na kvalitní život velmi dobré. Léčba však musí být zahájena včas. Chybějící protilátky jsou získávány z plazmy dárců krve a jsou nemocným dodávány v pravidelných intervalech. Terapie je ambulantní a u mnohých nemocných lze zvolit její domácí formu. V případě nedostatečného efektu léčby nemocného podpoříme dlouhodobým preventivním podáváním antibiotik. Autoimunitní komplikace jsou paradoxně řešeny imunosupresí (léky snižujícími některé funkce imunitního systému) s možností využití biologické léčby u specifického typu postižení.

Léčebná centra můžete nelézt při fakultních či krajských nemocnicích po celé České republice.

 Základní informace o poruchách tvorby protilátek (prosím vložit do samostatného boxíku)

doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
Autorka je imunoložka a alergoložka. 

Zdroje:

C-ANPROM/CZ/HYQ/0022 Srpen 2021

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

  1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
  2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
  3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.