Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)

Vzácná onemocnění jsou klinicky heterogenní, převážně dědičná (či vrozená) multisystémová onemocnění s velmi nízkým výskytem (prevalencí) v populaci, která mají dopad na kvalitu života a sociální začlenění pacienta, popř. ohrožují jeho život.  Navštívit stránky »

Mezinárodní pacientská organizace pro primární imunodeficience (IPOPI)

IPOPI, Mezinárodní pacientská organizace pro primární imunodeficience, založená v roce 1992, je sdružení národních pacientských organizací zaměřených na zlepšování povědomí, přístupu k včasné diagnóze a optimálním typům léčby pro pacienty s primární imunodeficiencí po celém světě. Navštívit stránky »

Nadace Jeffrey Modell Foundation

Celosvětová pacientská organizace zaměřená na včasnou a přesnou diagnózu, smysluplnou léčbu a konečně i vyléčení prostřednictvím klinického a základního výzkumu, vzdělávání lékařů, podpory pacientů, obhajoby, povědomí veřejnosti a preventivního testování novorozenců. Navštívit stránky »

Evropská společnost pro imunodeficience (ESID)

Evropská odborná společnost pro imunodeficience (ESID) je nezisková organizace, která podporuje různé aspekty související s primárními imunodeficiencemi v Evropě. Sdružuje především odborníky v oboru imunologie. Navštívit stránky »

The International Nursing Group for Immunodeficiencies (INGRID)

Mezinárodní sdružení zdravotních sester pečujících o nemocné s primárními imunodeficity, založené v roce 1994. Navštívit stránky »

Sdružení pacientů s primárními imunodeficity (SPPI)

Občanské sdružení nemocných s primárními imunodeficity České republiky. Vzniklo v roce 2010 s cílem zlepšení kvality života a ochrana pacientů s primárními (vrozenými) poruchami imunity. Navštívit stránky »

Občanské sdružení na ochranu pacientů s hereditárním angioedémem

Sdružení bylo založeno v České republice v roce 2010 s cíli: zprostředkování odborných informací o onemocnění Hereditární angioedém a možnostech její léčby, poskytování informací širokému okolí zlepšování dialogu mezi pacientem a lékařem, advokacie ve prospěch dostupnosti léčby, spolupráce s pacientskými organizacemi zaměřenými na Hereditární angioedém ve světě. Navštívit stránky »