Mají se pacienti s primárními imunodeficiencemi obávat nemoci COVID-19 více než běžná populace?

Tělo s novým virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, bojuje podobně jako s jinými virovými infekcemi – intenzivně zapojuje imunitní systém. Co když je ale oslaben?

Primární imunodeficience (PID) je vrozená dysfunkce (chybná nebo v určité oblasti zcela chybějící funkce) imunitního systému způsobená mutací, která vede k poruše tvorby proteinů zapojených do imunitních procesů. Závažnost onemocnění je dána tím, která část imunitního systému je poškozena. Riziko pro jedince s PID mimo jiné způsobuje očkování živými vakcínami.

PID a COVID-19

Asi každý si poškození imunity spojí se zvýšeným rizikem výskytu nemocí. Vědci se však shodují, že v případě nového koronaviru jde o poněkud zvláštní virus – například malé děti, které rovněž nemají plně vyvinutý imunitní systém, vesměs zvládají nákazu SARS-CoV-2 bez komplikací a s mírným průběhem. Dobrou zprávou také je, že mezinárodní odborné společnosti pro primární imunodeficience sledují „své“ pacienty a výskyt nového koronaviru u nich. Dosavadní nasbíraná data mluví o 15 pacientech s PID a COVID-19, přičemž pouze 1 ze 6 pacientů s protilátkovým deficitem má závažný průběh onemocnění.

Perspektivy terapie a léky na PID v době pandemie

V souvislosti s pandemií COVID-19 se někdy pacienti s různými chronickými nemocemi obávají nedostatku konkrétních léků na trhu, což by mohlo narušit jejich stávající terapii. Nejistotu mohou pociťovat i jedinci s PID, kteří užívají imunoglobuliny, které se získávají z krve zdravých dárců. A právě léčba plazmou patří mezi nadějné terapie určené ke zlikvidování nemoci COVID-19.

Ovšem jak udává například farmaceutická firma Takeda, plazma pro terapii onemocnění COVID-19 pravděpodobně nebude připravovaná od stávajících dárců. (V případě dárců pro léky na COVID-19 jde totiž o pacienty, kteří již tuto nemoc prodělali.) Z toho důvodu společnost neočekává, že výroba léků na COVID-19 naruší produkci léčiv pro jedince s PID. 

Perspektivy očkování

V USA již bylo zahájeno testování vakcíny proti nemoci COVID-19 na zdravých dobrovolnících. Žádná z testovaných vakcín není živou virovou vakcínou, jde o kombinace podjednotek viru nebo jeho proteinových složek. Je však potřeba připomenout, že hodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín bude trvat nejméně rok. Ačkoliv stále probíhá několik klinických studií s novými i známými léčivy, zatím se bohužel neukázalo, že by některé z nich bylo jednoznačně účinné proti infekci COVID-19, dílčí pozitivní výsledky však byly zaznamenány. Základem zůstává prevence nákazy a dodržování zásad sociální izolace, zvýšené hygieny rukou, nošení respirátoru (chrání zdravé nositele před onemocněním) nebo roušky (chrání okolí).

(mir)

Zdroj:

Immune Deficiency Foundation – COVID-19 Update, dostupné na: https://primaryimmune.org/coronavirus

https://www.takeda.com

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

  1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
  2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
  3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.