Letní prázdniny ve stínu nemoci covid-19 – doporučení pro pacienty s PID

Dle údajů z první poloviny května je patrné, že první vlna epidemie onemocnění covid-19 je na ústupu. Postupně klesá počet nových případů i počet hospitalizovaných pacientů s pozitivním testem na nový koronavirus. Mnohá opatření jsou státem rozvolňována a s napětí očekáváme, zda nastolený trend bude i nadále pokračovat. I přesto budou letošní letní prázdniny jiné, což platí pro nemocné s primárními imunodeficiencemi (PID) dvojnásob. Namístě je řídit se spíše osobní zodpovědností každého z nás než centrálními politickými nařízeními, která se budou snažit balancovat zdravotní a ekonomická rizika.

Abychom mohli zodpovědně říci, jak se mají v následujících týdnech chovat nemocní s primárními imunodeficity, je potřeba shrnout informace, které máme zatím k dispozici. Bohužel jich stále není dostatek. I nadále platí, že není široce dostupný stoprocentně účinný lék a neexistuje očkovací látka. V důsledku velmi nízké „promořenosti“ české populace nelze spoléhat na kolektivní imunitu či dostupnost plazmy od dárců, kteří onemocnění zdárně překonali. Prevence tak zůstává základním nástrojem v boji proti infekci.

K dispozici máme postupně se rozbíhající registr jedinců s PID, kteří onemocněli infekcí covid-19. Z prvních údajů ke dni 5. 4. vyplývá, že zde bylo zaznamenáno celkem 15 případů s různými typy poruch imunitního systému. Jejich osudy se zdají být relativně příznivé. Celkem 13 z nich onemocnění postihlo před 45. rokem věku. Přijetí do nemocnice vyžadovala polovina případů. Ostatní infekci zdárně překonali v domácím prostředí. Dva nemocní měli velmi závažný průběh spojený s těžkým respiračním selháním.

Letošní dovolená? Je to individuální

K rizikovým faktorům, které jsou shodné s běžnou populací (obezita, závažnější plicní a srdeční onemocnění, neuspokojivě kompenzovaná cukrovka a vysoký krevní tlak, závažná plicní či kardiovaskulární choroba, probíhající léčba onkologického onemocnění, terapie léky, které snižují funkci imunitního systému), lze přiřadit typy imunitních poruch, jež postihují především buněčnou část imunity. Jedná se o nemocné s vrozenou poruchou především T lymfocytů či s poruchou, která byla navozena imunosupresivní léčbou určenou k terapii jiných typů onemocnění. 

Naopak nemocní čistě s poruchou tvorby protilátek (bez plicního postižení a bez nutnosti imunosuprese) a současně řádně vedenou substituční léčbou mají pravděpodobně obdobné vyhlídky jako jejich zdraví vrstevníci.

O tom, jak trávit léto, tak rozhoduje individuální stav každého nemocného zvlášť. Pokud vzniknou nějaké nejasnosti, je vhodné kontaktovat svého ošetřujícího imunologa a poradit se s ním.

Několik rad pro jedince s PID

Zcela obecně lze udělit několik doporučení, jak naložit s letošní dovolenou:

 1. Fyzická i psychická pohoda jsou těmi nejlepšími zbraněmi v boji s jakoukoli infekcí.
 2. Po dnech izolace strávených ve svých domovech bude v létě vhodné co nejvíce času trávit venku, v pohybu a v přírodě.
 3. I přes různou míru otevření hranic bude vhodnější trávit dny volna doma, v České republice.
 4. Typ sportovních aktivit záleží na preferenci každého z nás. Vhodnější jsou individuální sporty či sportovní aktivity v malých skupinkách osob, které dobře známe.
 5. Lidé s vyšším rizikem by měli zvolit dovolenou na chatách a chalupách, v kruhu svých rodin s četnými výlety do okolí či do klidnějších míst. Jako alternativa poslouží apartmány s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou.
 6. I na cestách je potřeba dbát na pestrou a vyváženou stravu, dostatek pohybu na sluníčku a odříct si zlozvyky, jako je kouření.
 7. Je vhodné vyhýbat se turisticky oblíbeným místům, kde se koncentruje mnoho lidí. Pokud vás přece jen zlákají, používejte roušky i v případě, že dle nařízení politické reprezentace již nebudou povinné. 
 8. Vhodné nejsou hotelové komplexy, wellness pobyty, uzavřené bazény a aquaparky nebo kabinové lanovky.
 9. Povolených hromadných akcí pod širým nebem (např. jarmarků) se lze účastnit pouze s vysokou opatrností. Naopak je důležité striktně se vyhýbat uzavřeným prostorám (kina, divadla, koncerty – byť otevřeným pro omezený počet osob).
 10. Pro letošek nejsou vhodné letní pobytové ani příměstské tábory pro děti. 
 11. Pokud chcete trávit čas s přáteli, je vhodnější zůstat venku (zahrádky, terasy, procházky, sport ve volné přírodě), dodržovat i nadále rozestupy (minimálně 1 metr) a dle rizika ohrožení eventuálně s použitím roušky. Není neslušné vyžadovat, aby k vám na návštěvu chodili jen ti, kdo jsou zcela zdraví.
 12. I vaši rodinní příslušníci by měli stále dbát zvýšené opatrnosti a vybírat si, kam a s kým půjdou.
 13. Velmi důležité je nepolevit v základních hygienických opatřeních (časté mytí rukou, pokud není k dispozici tekoucí voda a mýdlo, pak použít dezinfekci, vyvarovat se dotyků obličeje, zejména očí, nosu a úst, s druhými se stále zdravit bez tělesného kontaktu).
 14. Na cesty přibalit více roušek. Jednorázové používat skutečně jednorázově. Ochranný materiál často měnit, zejména při zvýšené tělesné zátěži. Roušky ponechat nasazené maximálně 2 hodiny, respirátory bez ventilátoru 4 hodiny. Stále platí, že žádná rouška je lepší než ta špatně ošetřená!
 15. Není vhodné roušku opakovaně sundávat a zase nasazovat, vždy platí: a) Nedotýkat se roušky zvenku, ale jen za gumičky či tkanice. b) Nedotýkat se obličeje. c) Před jídlem si důkladně vydezinfikovat ruce.
 16. Použité roušky ihned vyhodit či odložit do igelitového pytlíku.
 17. Být poctiví ve své léčbě. Dodržovat doporučené intervaly podání léků a zbytečně je neprodlužovat.
 18. Před dovolenou si zajistit dostatečné množství léků a spotřebního materiálu.
 19. Imunoglobuliny uchovávat za správných podmínek, aby se nesnížila jejich účinnost.
 20. Zmapovat si dostupnost lékařské péče v okolí pobytu při dovolené.

Na závěr nezbývá než popřát krásné léto a příjemnou dovolenou!

MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.

Zdroje:

https://esid.org/News-Events/Joint-statement-on-the-current-epidemics-of-new-Coronavirus

https://ipopi.org/

https://koronavirus.mzcr.cz/category/pro-verejnost/

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

 1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
 2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
 3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.