Jak souvisí refluxní choroba jícnu s častými infekcemi?

Gastroezofageální reflux (GER) se vyskytuje u každého zdravého jedince. Jde o epizodický návrat žaludečního obsahu do jícnu. Ovšem v případě patologického stavu, který způsobuje obtíže, hovoříme o refluxní chorobě jícnu. Ta se může projevovat i opakovanými infekcemi.

Jaké jsou příčiny onemocnění?

K rozvoji refluxní choroby jícnu dochází při porušené funkci dolního a/nebo horního jícnového svěrače. Tímto onemocněním dle odhadů trpí 13–40 % dospělých, v dětském věku se jeho výskyt pohybuje od 1,8 do 22 %.1 Počet nemocných stále narůstá. Podílí se na tom řada faktorů zejména životního stylu, jako jsou stravovací návyky (přejídání, konzumace alkoholu, kávy), stres, obezita, kouření atd.

Příznakem refluxu mohou být i opakované infekce

Mezi typické (jícnové) příznaky refluxní choroby jícnu patří pálení žáhy a za hrudní kostí, kyselost nebo hořkost v ústech, bolestivé polykání, bolesti břicha (zejména v nadbřišku) apod.

Jinou formou jsou tzv. atypické (mimojícnové) příznaky, kdy vlivem opakovaného návratu menšího množství kyselého žaludečního obsahu s obsahem (nejen) kyseliny chlorovodíkové dochází k poškození sliznice horních i dolních dýchacích cest (hrtanu, průdušnice, průdušek, popřípadě i nosohltanu, dutiny nosní a vedlejších dutin nosních). Vlivem zánětlivých změn se sliznice stává náchylnější k virovým a bakteriálním infekcím. Např. u dětí s opakovanými nebo chronickými infekcemi dolních dýchacích cest bez typických příznaků GER byla refluxní choroba jícnu prokázána u 20–40 % jedinců.1

Velmi častým atypickým projevem refluxní choroby jícnu je protrahovaný kašel. Také bývá příčinou dlouhodobého chrapotu, opakovaných zánětů hrtanu (laryngitida), chronického zánětu hltanu (faryngitida), syndromu zadní rýmy, ale i opakovaných zánětů středního ucha (otitida), vedlejších dutin nosních (sinusitida), průdušek (bronchitida) nebo zápalů plic. V klinických studiích byly u pacientů s tímto onemocněním nalezeny v plicích stejné bakterie jako v žaludku.2

Diagnostika nemusí být vždy snadná

Stanovit diagnózu refluxní choroby jícnu není těžké, pokud pacient udává typické příznaky, jako je pálení žáhy. Pokud tyto symptomy chybí a nemoc se projevuje např. výše zmíněnými opakovanými infekcemi, může být diagnostika poměrně obtížná a zdlouhavá. Pacienti jsou často opakovaně léčeni antibiotiky u praktického lékaře nebo vyšetřeni na ORL, plicním či imunologii. Diagnózu refluxní choroby jícnu však mohou definitivně potvrdit pouze gastroenterologové, kteří mají k dispozici speciální vyšetřovací metody.

Pomohou režimová opatření

Co se léčby týče, na prvním místě jsou režimová opatření. Pokud sama o sobě nejsou dostačující, přistupuje se k léčbě pomocí léků, nejčastěji tzv. inhibitorů protonové pumpy užívaných ráno nalačno, které snižují produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku a zmírňují tak reflux žaludečního obsahu do jícnu. Mezi režimová opatření patří např.:

(mafi)

Zdroje:

  1. Vít Petrů a kol. Dětská alergologie. 2. přepracované a doplněné vydání. Maxdorf 2021, str. 377–392.
  2. Pugliese A. A look at GERD-related infections. Physician’s Weekly Dostupné na: https://www.physiciansweekly.com/a-look-at-gerd-related-infections.

C-ANPROM/CZ/PO/0019 Listopad 2022

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

  1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
  2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
  3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.