Jak se promítají poruchy imunity do každodenního života nemocných

Pacienti s poruchami imunity sice běžně studují, chodí do zaměstnání a cestují, ale ani když jim jejich onemocnění nečiní aktuálně větší potíže, neměli by při těchto a dalších aktivitách na svou diagnózu zapomínat.

Při jakékoliv činnosti nebo programu byl měl pacient s poruchou imunity myslet v prvé řadě na prevenci infekčních onemocnění, což znamená vyhýbat se kontaktu s nemocnými, dobře zvažovat účast na akcích s velkým množstvím osob a dbát na hygienu rukou. Pokud trpíte poruchou imunity a onemocníte nějakým akutním onemocněním, léčbu byste neměli odkládat. Všechny předepsané léky byste měli užívat tak dlouho, jak stanoví lékař, ukončovat léčbu dříve třeba kvůli tomu, že už se cítíte lépe, se nevyplácí. Mohlo by to vést k návratu nemoci.

Do školy s poruchou imunity

Mnoho pacientů s poruchou imunity studuje v kolektivu se svými vrstevníky. Rozdíly ale nastávají obvykle v množství absencí nebo v nutnosti upravit denní režim školáka. Základem pro hladký průběh školní docházky je dobrá komunikace a spolupráce se školou a třídním učitelem. Všichni zúčastnění by měli mít základní informace o diagnóze dítěte, jeho potřebách, případně lécích, které musí užívat během dne. Častá nemocnost znamená i intenzivnější domácí přípravu kvůli zameškaným hodinám, ale rodiče školáků s poruchou imunity potvrzují, že to jde, ač s větším nasazením, zvládnout.

Omezení v pracovním životě

Porucha imunity automaticky neznamená neschopnost práce. Některé profese ovšem nejsou pro pacienty vhodné, například zaměstnání, kde dochází ke styku s infekčním materiálem nebo infekčními osobami. Klíčem k úspěchu na pracovním trhu je chuť pracovat i motivace a samozřejmě výběr vhodného povolání. Mělo by se jednat o takové činnosti, které se slučují s reálnými možnostmi, potřebami nebo léčebným režimem konkrétního člověka.

Porucha imunity a cestování? Ano, jde to

Při cestování je nutné vše dobře naplánovat a v některých aspektech je zapotřebí více obezřetnosti než u zdravých osob. Při každé cestě je třeba myslet například na dobře vybavenou cestovní lékárničku, kvalitní cestovní pojištění i dostatek odpočinku během cesty. Pacienti s poruchou imunity by se měli také vyhýbat koupání ve znečištěné vodě, která může být riziková pro rozvoj infekcí dýchacích cest nebo různých kožních potíží. Obezřetnost je potřeba také při výběru jídla a pití – to znamená pít jen prověřenou, ideálně balenou vodu a dbát na dostatečnou tepelnou úpravu všech pokrmů.

(pak)

 

Zdroje:

http://www.piduk.org/whatarepids/management

https://primaryimmune.org/your-childs-school-1

https://primaryimmune.org/living-pi/employment

https://primaryimmune.org/living-pi/travel

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

  1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
  2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
  3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.