Jak se projevují poruchy imunity?

Alergie, autoimunitní onemocnění či různá nádorová onemocnění. I tak se mohou projevovat primární poruchy imunity. Kdy je potřeba na ně myslet?

Základním úkolem imunitního systému je rozpoznání hrozícího nebezpečí. Rozličné varovné signály mohou přicházet z okolního světa i zevnitř našeho těla (například nebezpečné choroboplodné zárodky, tj. různé druhy virů, bakterií, plísní, dále vlastní staré a nefunkční buňky, nádorově změněné buňky aj.). Druhým, neméně důležitým úkolem imunitního systému je tolerance – imunitní systém musí nechat bez povšimnutí svoje vlastní buňky a orgány a nesmí ho vyvést z míry neškodné věci z vnějšího prostředí, jako jsou např. pylová zrna, prach, potraviny, léky či kosmetika.

Když se imunitní systém „porouchá“

Pokud dojde v některém z těchto mechanizmů k chybě, pak může člověk onemocnět alergií, bývá náchylný k různým infekčním chorobám nebo ho může postihnout autoimunitní či nádorové onemocnění.

U člověka s porušeným imunitním systémem se často opakují infekce způsobené různými viry, plísněmi či bakteriemi, které člověka se zdravým imunitním systémem nepostihnou, protože s ním žijí v míru. Běžná antibiotika u takového jedince nemusí být dostatečně účinná a jeho léčba musí probíhat v nemocnici. Podle typu infekce lze již usuzovat, ve které části imunitního systému je chyba.

Nádorová onemocnění u lidí s imunodeficity propukají často v mladším věku a velmi často postihují lymfatické uzliny.

Neobvyklé projevy organismu upozorňující na problémy s imunitou

Kvůli chybě v imunitním systému dochází k určitému zmatku a onemocnění se může projevit v řadě orgánů, někdy s rychlým a závažným průběhem, jindy plíživými nenápadnými obtížemi. Nemocný pak může vyhledat lékaře pro zažívací obtíže (mnohdy spojené s průjmy a hubnutím). Trápí ho kupříkladu kožní vyrážky, bolesti a otoky kloubů či chudokrevnost. Jeho uzliny, játra a slezina bývají zvětšené. Může docházet ke ztrátě pigmentu na kůži či vypadávání vlasů. Jindy se mu vrací vysoké horečky, trvající několik dní, aniž by byla zachycena nějaká infekce.

Pokud se chyba v imunitním systému projeví jako alergie, pak mívá řadu podob: nejčastěji se jedná o rýmu, astma nebo kožní projevy (ekzémy). Obtíže může vyvolat kontakt s různými druhy pylů (ze stromů, trav, plevelů a bylinek), prachem (jeho hlavní součástí jsou různé druhy roztočů) nebo plísněmi (ty jsou všudypřítomné, najdeme je v listí, kompostu, hlíně, na zdech domů, ve sklepích, jen tak volně poletující v ovzduší i na potravinách). Astma je onemocnění průdušek, které se projevuje suchým, dráždivým kašlem, zadýcháváním se při sportu či jiných tělesných aktivitách. Často je při výdechu slyšet pískání, jak se vzduch snaží opustit plíce a zúžené průdušky mu v tom brání. Obtíže dokážou nemocného často potrápit uprostřed noci, nejčastěji mezi 2. a 4. hodinou ranní. Kožní obtíže obvykle silně svědí, pokožka je zarudlá, suchá a ráda praská.

Nepřehlížejte varovné signály

Jednotlivé projevy poruch imunity se vzájemně s různou intenzitou prolínají. Nejčastěji záleží na druhu vyvolávající chyby. Často se však liší od nemocného k nemocnému, a to nejen v rámci různých chorob, ale i mezi různými členy stejné rodiny. Proč tomu tak je, není vždy zcela jasné. Pravděpodobně hrají úlohu i další geny a jejich kombinace, hormonální vlivy, faktory vnějšího prostředí (znečištění, kontakt se škodlivými látkami, stres, stravovací návyky, různé infekce).

Ve spektru projevů najdeme na jedné straně závažné stavy, které bez rychlé a účinné léčby (většinou transplantace kostní dřeně) vedou ke smrti jen několik týdnů až měsíců po narození, jindy se vrozený imunitní problém projevuje docela nenápadně, plíživě, třeba až v dospělosti.

Poruchy imunity mají tedy různorodé projevy a závažnost, a tak cesta k diagnóze může být někdy dlouhá a je velmi důležité nepodceňovat varovné signály.

 

Zdroje:

Picard C., Bobby Gaspar H., Al-Herz W., Bousfiha A., Casanova J.-L., Chatila T., et al. International Union of Immunological Societies: 2017 Primary Immunodeficiency Diseases Committee Report on Inborn Errors of Immunity. J Clin Immunol. 2018 Jan; 38 (1): 96–128.

Yehuda Shoenfield, Terezie Fučíková, Jiřina Bartůňková. Autoimunita, vnitřní nepřítel. Grada Publishing a.s.,  Praha, 1. vydání, 2007. ISBN 978-80-247-2044-9

Vít Petrů a kol.: Dětská alergologie. Mladá fronta Praha, 1. vydání, 2012. ISBN 978-80-204-2584-3

Krejsek J., Andrýs C. Komplementový systém. In: Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I., Imunologie člověka. 1. vydání, nakladatelství Garamond s.r.o.: Hradec Králové 2016: 78–86. ISBN 978-80-86472-74-4

 

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

  1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
  2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
  3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.