Hledá se dobrák od kosti, který daruje dřeň

V České republice každoročně onemocní stovky lidí smrtelnými chorobami souvisejícími s krvetvorbou a imunitou. Pro řadu těchto pacientů je jedinou nadějí transplantace kostní dřeně, která se ale ve většině případů bez dárců neobejde. Kdo se může stát dárcem a jak celý proces funguje?

Kostní dřeň je měkká tkáň uvnitř kostí. Obsahuje kmenové buňky, z nichž se vyvíjejí červené i bílé krvinky a krevní destičky. Při transplantaci kostní dřeně jsou poškozené kmenové buňky nahrazeny zdravými, tělo pak dokáže samo vytvářet dostatek životaschopných krevních buněk.

Najít dárce není snadné

Aby mohla transplantace proběhnout, je třeba najít vhodného dárce kostní dřeně. Ten se musí s nemocným shodovat v komplikovaném systému transplantačních znaků (shodou tzv. antigenů HLA). Tyto znaky jsou dědičné, proto se dárce obvykle nejprve hledá mezi příbuznými. Ve většině případů se však mezi nimi dárce nenajde. Poslední nadějí je tak pro nemocného dobrovolný dárce kostní dřeně. Vzhledem k množství různých variant a kombinací v systému transplantačních znaků je důležité, aby v registru bylo co nejvíce lidí. Šance, že se najde vhodný dárce, totiž s každým dalším dobrovolníkem stoupá.

Mladý a zdravý člověk

Zápisem do registru dárců složí dobrovolník slib, od kterého však může kdykoliv odstoupit. Dotyčný ale musí pro zápis splňovat několik podmínek:

Přihlásit se lze například na stránkách Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Možnost volby 

Pokud je nalezena shoda znaků s některým z dárců, přistupuje se k samotnému odběru kostní dřeně. Existují dva rovnocenné způsoby, kterými lze od dárce odebrat krvetvorné buňky vhodné k transplantaci:

  1. Dřeň se odebírá z vnitřku kostí. Zákrok se provádí v celkové anestezii. Lékaři tenkou odběrovou jehlou z dutin v pánevní kosti odsají malé množství dřeně s krví.
  2. Dřeň se získává ze žilní krve. Před odběrem lékař injekčně podá dárci látku, která přispěje k rozmnožení krvetvorných buněk a vyplaví je z kostní dřeně do krve. Odtud je separátor odebere.

Jedna z těchto metod může být pro pacienta čekajícího na transplantaci vhodnější, právo zvolit si způsob má ovšem vždy dárce.

Pomůžete?

Zamyslete se nad možností vstupu do registru dobrovolných dárců. Učiníte tak první a nejdůležitější krok k tomu někomu pomoci. Pravděpodobnost, že budete k darování kostní dřeně vyzváni, není velká, přesto každý přihlášený dává nemocnému větší naději. Právě vy totiž můžete být jediným člověkem, který mu může darovat život.

(dos)

 

Zdroje:

http://www.kostnidren.cz/ http://www.darujzivot.cz https://www.healthline.com/health/bone-marrow-donation-risks https://www.healthline.com/health/bone-marrow-transplant

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

  1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
  2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
  3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.