Imunodeficience a dědičnost

Dotaz, 2. 4. 2019

Můj přítel má diagnostikovanou imunodeficienci. Mám se obávat, že se problémy přenesou i na naše děti?

doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., 2. 4. 2019

Dobrý den. Imunodeficience mohou být vrozené, tedy způsobeny určitou chybou v genetické informac,i anebo získané, způsobené jiným onemocněním či jeho léčbou. V případě vrozené poruchy je tedy přenos do dalších generací pravděpodobný. Záleží na typu poruchy, protože každá má svůj způsob dědičnosti. Existují onemocnění dominantní, vázaná na nepohlavní buňky, pak bude mít Váš společný potomek 50% pravděpodobnost, že také onemocní. Častý je přenos s vazbou na pohlavní chromozom X. V takovém případě se Vám narodí zcela zdraví chlapci a děvčata budou sice zdravá, ale přenesou gen do další generace, kde se onemocnění opět projeví v mužské linii. V případě, že není jasná genetická porucha definována, je možné, že onemocnění způsobují drobnější chyby ve vícero genech a pravděpodobnost postižení potomků je nižší. Doporučuji Vám obrátit se na ošetřujícího lékaře Vašeho přítele a on vám vše vysvětlí.

Zaujal Vás tento dotaz?

Také položte dotaz do poradny.