Váš dotaz bude po zodpovězení sloužit jako zdroj informací také dalším uživatelům se stejnými či podobnými obtížemi. Z těchto důvodů jsou všechny dotazy plně zveřejňovány a žádostem o nezveřejnění nemůžeme vyhovět. Děkujeme za pochopení.

Položit dotaz do poradny

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárně naučných webů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetně soutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetových poraden, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz​ nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Na Vaše dotazy odpovídá

MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dobrý den, mám na vás dotaz. Už mě delší dobu, cca 14 dnů trápí bolest pravé mandle v krku a odráží se mi ta bolest chvilkama do zubních nervů. Můžete mi poradit prosím co by to mohlo být? Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, dle toho, jak obtíže popisujete, obtíže s poruchou imunity asi nesouvisejí. Pokud je bolest mandle přítomna pouze na jedné straně, pak bych doporučila v prvé řadě návštěvu ORL lékaře a při negativním nálezu Vašeho stomatologa. Příčin může být celá řada, od zapíchnuté kůstky z ryby až po infekci související s některým zubem.

Poruchy imunity se prý mohou projevovat kožními problémy. Je to pravda? A případně jak k tomu dochází?

Dobrý den, je tomu skutečně tak. Některé, zejména závažné, poruchy imunity mohou být spojeny s kožními problémy. Obvykle připomínají těžké ekzémy. Jednou z možných příčin může být situace nazývaná materno-fetální engraftment. Postihuje obvykle děti kojeneckého věku a může být i prvním projevem závažného imunodeficitu. V době, kdy se vyvíjí miminko v bříšku matky, zcela přirozeně dochází k přechodu určitého množství mateřských bílých krvinek do krevního oběhu dítěte. Zde jsou rozpoznány imunitním systémem zdravého dítěte. Pokud je však imunitní systém nefunkční, pak mu unikají a naopak napadají různé tkáně - jedním z nich je kůže. Pokožku dítěte s poruchou imunity však mohou postihnout i rozsáhlé plísňové (kvasinky), virové (bradavice, molusca) či bakteriální infekce (hnisavé projevy) nebo různé formy závažných ekzémů.

U lékaře jsem viděl leták o 10 varovných znacích primárních imunodeficitů. Co přesně tyto znaky a jejich kombinace znamenají?

Dobrý den. Na základě zkušeností bylo sestaveno určité vodítko, které nám napoví, zda nemocné dítě či dospělý může trpět závažnějším problémem imunitního systému a vyžaduje vyšetření imunologem. Stačí přítomnost jen jedné známky. Při jejich kombinaci logicky riziko onemocnění imunitního systému narůstá a vyšetření by se nemělo v žádném případě odkládat. Za obtížemi by se totiž mohl skrývat závažný problém, který by bez rychlé léčby mohl vést i k úmrtí.

Je mi 20 let a mám dlouhodobě problémy s otoky na rukou. Hledala jsem informace na internetu a narazila jsem na článek o diagnóze hereditární angioedém. Nikdy jsem o této nemoci neslyšela, mohla by to být příčina mých problémů?

Dobrý den. Ruce vám mohou otékat z řady příčin a hereditární angioedém může být jednou z nich. Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění, ale až u čtvrtiny nemocných vzniká chyba v genu zcela nově. Pravděpodobnější je v případě, že kromě rukou Vám také otékají jiné části těla, trpíte-li nevysvětlitelnými záchvaty bolestí břicha, pokud jste užila léky na alergii, a ty Vám nepomohly, nebo dokonce pokud někdo z Vašich příbuzných má obdobné obtíže. Otoky, které vznikají v důsledku hereditárního angioedému, obvykle trvají 3 dny a nejsou provázeny kopřivkou. Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem a ten s Vámi vaše obtíže podrobně probere, eventuálně Vás odešle ke specialistovi.

Můj přítel má diagnostikovanou imunodeficienci. Mám se obávat, že se problémy přenesou i na naše děti?

Dobrý den. Imunodeficience mohou být vrozené, tedy způsobeny určitou chybou v genetické informac,i anebo získané, způsobené jiným onemocněním či jeho léčbou. V případě vrozené poruchy je tedy přenos do dalších generací pravděpodobný. Záleží na typu poruchy, protože každá má svůj způsob dědičnosti. Existují onemocnění dominantní, vázaná na nepohlavní buňky, pak bude mít Váš společný potomek 50% pravděpodobnost, že také onemocní. Častý je přenos s vazbou na pohlavní chromozom X. V takovém případě se Vám narodí zcela zdraví chlapci a děvčata budou sice zdravá, ale přenesou gen do další generace, kde se onemocnění opět projeví v mužské linii. V případě, že není jasná genetická porucha definována, je možné, že onemocnění způsobují drobnější chyby ve vícero genech a pravděpodobnost postižení potomků je nižší. Doporučuji Vám obrátit se na ošetřujícího lékaře Vašeho přítele a on vám vše vysvětlí.