Váš dotaz bude po zodpovězení sloužit jako zdroj informací také dalším uživatelům se stejnými či podobnými obtížemi. Z těchto důvodů jsou všechny dotazy plně zveřejňovány a žádostem o nezveřejnění nemůžeme vyhovět. Děkujeme za pochopení.

Položit dotaz do poradny

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Na Vaše dotazy odpovídá

MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dobrý den, paní doktorko, chtěla bych se zeptat na možnost léčby eozinofilního zánětu v močovém měchýři.Již rok trpým bolestí a nikdo mi zatím nedokázal pomoci. Děkuji Petra Kašáková

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Asi Vás však zklamu. toto onemocnění patří do rukou urologa, a tak Vám nejsem schopná řádně poradit. Předpokládám, že bylo vyloučeno, že by se jednalo o nějakou polékovou záležitost či přítomnost např. nějaké parazitární infekce. Eosinofilní zánět se může vyskytovat i samostatně. Léčba je však v plné kompetenci urologa, i když jistě vyšetření alergologem v diferenciální diagnostice je vhodné.

Mám dotaz na dětské autoimunitní neuropsychiatrické poruchy spojené se streptokokovými infekcemi, protože moje sedmnáctiletá dcera trpí a tento problém je obtížné vyřešit.

Dobrý den, opravdu se jedná o velmi vzácné komplikace, které jsou poměrně obtížně terapeuticky ovlivnitelné. V souvislostech zatím spíše převažují otazníky nad odpověďmi. Péče o takové nemocné nepatří do rukou imunologů, kteří nemají s těmito stavy dostatek zkušeností, ale do sdílené péče psychiatra a neurologa.

Dobrý den, již 8 rokem se léčím na Sjögrenův syndrom.(bez zlepšení) Chci se zeptat jestli by nebylo vhodné vyšetření na imunologiia na případnou léčbu. Děkuji

Dobrý den, toto onemocnění je na pomezí několika odborností. Je bohužel velmi nepříjemné a snižuje kvalitu života pro suchost sliznic, pokožky a hlavně nízké tvorby slz a slin. Bohužel je léčebně jen obtížně ovlivnitelné. Průběh a závažnost je velmi rozdílná. Někdy jsou jen obtíže minimální, jindy mohou být postiženy i některé vnitřní orgány. Imunosupresivní léčba se používá jen některých komplikovaných případech a vede ji revmatolog. Pokud jsou jen projevy ve formě snížení tvorby slz a slin, tak prakticky nelze situaci zvrátit a profit z léčby převýší není nežádoucí účinky, takže se obvykle k léčbě nepřistupuje. Nevím, kolik Vám je let, ale hlavní nebezpečí onemocnění tkví v období těhotenství, protože protilátky mohou poškozovat srdíčko nenarozeného miminka, pak se léčí vždy.

Dobrý den,mám rakovinu slinivky podstoupil jsem 9cyklů chemoterapie nádor byl velikosti35x45 mm ted jdu na ct vyš. mám pokračovat v chemo nebo skončit a začít s alternativní léčbou,nezdařená operace byla v září 2019 v olomouci

Dobrý den, rozhodnutí, zda opustíte klasickou medicínu a přejdete na alternativu, je čistě na Vás. Rakovina slinivky bohužel patří k těm velmi agresivním typům. Díky obrovskému pokroku v posledních letech, se však prognóza nemocných skokově zlepšila, jsou dostupné nové typy chemoterapií a biologické léčby. Já osobně bych to teď nevzdávala, bude záležet na výsledku CT. Pokud bude příznivé, pak rozhodně v léčbě pokračujte, pokud nebude, tak bych to také nevzdávala a zkusila další linie léčby, které mají nemalou naději na zlepšení. Pokud byste chtěl podstupovat alternativní postupy, pak doporučuji jen ty, které zle skloubit s klasickou léčbou. Přeji hodně síly!

Co dělat když mě praktický lékař nechce odeslat k imunologovi. Revmatolog mi zjistil s krevních testů buněčná imunita pozitivní.Trpím častými záněty močových cest,bronchitídou,s v plících mám chlamýdií.Děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud Váš revmatolog považuje za důležité vyšetření imunologem, pak Vám může doporučení vystavit sám. Doporučení není vázáno jen na odbornost praktického lékaře, může je vystavit kterýkoli jiný lékař, pokud shledá oprávněný důvod. Bohužel nejsem moudrá z vašeho tvrzení, že máte pozitivní buněčnou imunitu, takto napsáno to spíše vypadá, že je v pořádku. S pozdravem