Varianta omikron – důvod k optimismu, či k obavám?

Varianta viru SARS-CoV-2 omikron byla prvně zachycena loni 9. listopadu v jižní Africe, nicméně zpětně byl zjištěn její záchyt v Nizozemsku datovaný o týden dříve. Od té doby se raketově šíří všemi kontinenty. V České republice omikron rychle vytlačuje deltu od konce prosince 2021. U běžné populace způsobuje zpravidla lehčí průběh nemoci covid-19 než předchozí varianty, ovšem jaká je situace u imunosuprimovaných jedinců?

Omikron versus předchozí varianty

Z hlediska změn genetické informace tato varianta s sebou nese více než 18 tisíc mutací vůči původnímu wuchanskému typu, kdy více než 97 % z nich je soustředěno do kódující oblasti. Přibližně 30 z nich je lokalizováno do tzv. spike proteinu, který zásadně ovlivňuje vstup viru do organismu.

Nové mutace zajišťují viru vyšší schopnost přenosu z jedince na jedince a současně nižší účinnost protilátek získaných předcházející infekcí či očkováním. S tím souvisí i omezená efektivita některých léčiv, především monoklonálních protilátek. Riziko reinfekcí (opakovaných infekcí koronavirem u stejného jedince) se zdá být více než pětkrát zvýšeno ve srovnání s variantou delta. Významnou úlohu v ochraně vůči reinfekci či před závažným průběhem nemoci covid-19 pravděpodobně hraje přetrvávající buněčná imunita po očkování či vakcinaci.

Na druhé straně se zdá, že varianta omikron více ulpívá na sliznicích horních cest dýchacích v porovnání s plicemi. I přes vyšší nakažlivost mezi lidmi to vypadá, že uvnitř infikovaného člověka se v porovnání s předchozími variantami šíří naopak pomaleji. Tato zjištění dávají naději na lehčí průběh onemocnění. Údaje o dalších komplikacích, zejména dlouhodobě přetrvávajících obtížích či vzplanutí autoimunitních onemocnění, doposud chybí.

Omikron a rizikové skupiny

Pokud jde o snížení závažnosti covidu-19, hrají zde významnou úlohu nejen vlastnosti viru samotného, ale také proočkovanost populace, zejména rizikových skupin. Řada zemí i nadále potvrzuje trend vyššího zastoupení neočkovaných v rámci hospitalizací (včetně pobytů na jednotkách intenzivní péče) ve srovnání s plně očkovanými.

WHO i v souvislosti s variantou omikron nadále definuje tyto rizikové skupiny:

Omikron a očkování

Podle rozsáhlé metaanalýzy (soubor studií) se efektivita očkování proti závažnému průběhu onemocnění covid-19 snižuje u nákazy omikronem asi o 8 %, u osob starších 50 let pak o 10 %.

Účinnost vakcín proti symptomatickému průběhu (průběh nemoci s příznaky) se u jedinců nad 50 let snižuje o 32 %. Z těchto důvodů odborníci silně doporučují, zejména rizikovým skupinám, aplikaci třetí posilovací dávky. V současné době však chybí jasná data definující konkrétní délku a intenzitu této ochrany, zejména ve vztahu k variantě omikron. První údaje jsou však příznivé.

Omikron a současná léčba

S ohledem na nové vlastnosti viru musela být upravena i pravidla pro léčbu nakažených. Odborné světové instituce (FDA, WHO) nově nedoporučují podávat dosud užívané kombinace monoklonálních protilátek. Pacienti, kteří jsou ohroženi závažným průběhem nemoci covid-19, mohou užívat některá stávající antivirotika, případně jejich kombinaci.

Zcela nově byl pro hospitalizované nemocné s velmi závažným až kritickým průběhem choroby doporučen i další lék užívaný ve formě tablet. Tento přípravek potlačuje nadměrnou aktivaci imunitního systému. V současné době je v běžné klinické praxi podáván u vybraných nemocných s revmatoidní artritidou. Má být užíván v kombinaci s kortikosteroidy.

Nový typ monoklonálních protilátek efektivních i na omikron, stejně jako nové antivirotikum určené pro ambulantní nemocné jsou v této chvíli těsně před uvedením na trh.

Základní doporučení pro pacienty s poruchami imunity

 1. Aplikovat třetí posilující dávku.
 2. V případě podezření na infekci covid-19 ihned informovat svého praktického lékaře. Ve spolupráci s ním podstoupit diagnostický test.
 3. Při posouzení individuálních rizik (zejména nemocní léčení substituční léčbou imunoglobuliny, pacienti se závažnějším postižením plic, léčící se imunosupresivními přípravky či s jinými komplikacemi, které nesouvisejí s imunodeficitem) co nejrychleji zahájit léčbu antivirotiky (předepisuje praktický lékař, k podání postačuje pouhá pozitivita antigenního testu).
 4. V případě, že PCR test prokáže zbytkovou variantu delta, podat monoklonální protilátky.

doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
autorka je imunoložka a alergoložka

Zdroje:

 1. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
 2. https://www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=omicron&wordsMode=AnyWord
 3. Araf, Y., Akter, F., Tang, Y. D., Fatemi, R., Parvez, M., Zheng, C., & Hossain, M. G. (2022). Omicron variant of SARS-CoV-2: Genomics, transmissibility, and responses to current COVID-19 vaccines. Journal of medical virology, 10.1002/jmv.27588. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/jmv.27588
 4. Andrews, N., Stowe, J., Kirsebom, F., Toffa, S., Sachdeva, R., Gower, C., Ramsay, M., & Bernal, J. L. (2022). Effectiveness of COVID-19 booster vaccines against covid-19 related symptoms, hospitalisation and death in England. Nature medicine, 10.1038/s41591-022-01699-1. Advance online publication. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01699-1
 5. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-limits-use-certain-monoclonal-antibodies-treat-covid-19-due-omicron
 6. Li P., Wang Y., Lavrijsen M., et al. SARS-CoV-2 Omicron variant is highly sensitive to molnupiravir, nirmatrelvir, and the combination [published online ahead of print, 2022 Jan 20]. Cell Res. 2022; 1–3; doi: 10.1038/s41422-022-00618. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8771185/

C-ANPROM/CZ/HYQ/0039 Únor 2022

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje

Partneři

Reference: 

 1. Primary Immunodeficiencies (PID) Driving Diagnosis for Optimal Care in Europe – European Reference Paper. Available at http://www.worldpiweek.org/resources/key-policy-documents (Last accessed September 2016).
 2. PI Week leaflet. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/Common%20questions%20about%20PI%20answered_0.pdf (Last accessed September 2016).
 3. Primary immunodeficiency in adults. IPOPI 2012. Available at http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/PIDs%20in%20adults.pdf (Last accessed September 2016).

Tato webová stránka je určena pouze pro vzdělávací účely a neslouží jako náhrada za lékařskou pomoc. Pro diagnostiku či léčbu svého zdravotního stavu se obraťte na svého lékaře.