UK Primary Immune-deficiency Patient Support (UKPIPS)

Podpora pacientů s primární imunodeficiencí ve Velké Británii partnersky spolupracuje se souvisejícími dobročinnými organizacemi, organizacemi pro lékaře a zdravotními sestrami, nemocnicemi, britskou národní zdravotní službou NHS, ministerstvy, farmaceutickými společnostmi, společnostmi domácí zdravotní péče a společnostmi důležitými pro pacienty s primární imunodeficiencí ve prospěch komunity těchto pacientů.

Navštívit stránku >

Společenství IDF Friends nadace Immune Deficiency Foundation (IDF)

Immune Deficiency Foundation (Nadace pro imunodeficienci) založila soukromé společenství IDF Friends (Přátelé IDF), určené výhradně pro pacienty žijící s primární imunodeficiencí a jejich rodinné příslušníky. Členové se mohou spojit s dalšími zaregistrovanými členy v diskuzním fóru, skupinových fórech či „chat roomech“ a podělit se o své zkušenosti prostřednictvím diskuzních příspěvků, obrázků a videí po registraci do fóra.

Navštívit stránku >

Global primary immunodeficiency (PI) Village® – globální vesnička primární imunodeficience nadace JMF

Celosvětová pacientská organizace Jeffrey Modell Foundation (JMF), věnovaná primární imunodeficienci, vytvořila „Global PI Village®“ (Globální vesničku PID), kde mohou pacienti, lékaři, rodiny a přátelé navštívit stránku internetové kavárny, připojit se a podělit se o zkušenosti pomocí služby Social Hub.

Navštívit stránku >

Fóra Mezinárodní pacientské organizace pro primární imunodeficience (IPOPI)

Mezinárodní pacientská organizace pro primární imunodeficience, věnovaná zlepšování povědomí o této nemoci a přístupu k její včasné diagnóze.

Navštívit stránku >